Re: như một lời chia tay hm nay ngy qua!


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Aug 23, 2018 at 20:51:17:

In Reply to: Re: như một lời chia tay hm nay ngy qua! posted by Ph Vn on Aug 23, 2018 at 20:34:47:


Biết rằng con phố vắng em
m anh vẫn cứ đi tm,
lạ chưa ?
r trong mu nắng buổi trưa
quyện hơi ấm p như vừa bn nhau

nhện giăng tơ gốc Anh Đo
c tn ngớ ngẩn hết vo lại ra
Một cơn gi thoảng chợt qua
Đ nghe ma lạnh theo da thấm vo

l đo theo gi lao xao
rụng vng sn trước đường vo cuối thn
dưới chn sỏi đ khng hồn
dẵm ln trn cũng nghe buồn trẹo nhau

lối mn bỗng lạ xiết bao
nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vo Đo Nguyn
mặt hồ lặng lẽ bnh yn
m nghe nỗi nhớ dấy ln rất nhiều

chn đi suốt cả buổi chiều
dường quanh sương đ thấm nhiều vai anh
Thu ny phố vẫn buồn tnh!
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]