Mộng hay thực ?


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 01, 2018 at 17:53:43:

C bao giờ em tự hỏi tại sao ?
anh trốn trnh tận phương no xa lắm
hay lnh mặt nơi ni cao rừng thẳm
quen ẩn mnh nơi hang cốc vực su

C bao giờ em lại nhận ra đu ?
những trăng Thu anh như vin sỏi nhỏ
em nghe khng những m thanh thật r
tiếng kh khan rơi tận gc linh hồn

em c nhn biển rộng lc hong hn ?
nghe thấm tha một nỗi buồn no đ
anh l my tri theo từng cơn gi
đợi em trng ra mi cuối chn trời

khi Xun về em cảm thấy đơn ci
khi mun sắc rủ nhau theo gi sớm
hồn anh ấp ủ trong từng hơi ấm
thnh đi tay m ấp trọn tnh em

Tay ngại ngng nắm lấy những tơ vương
Bao tan vỡ xin gom về giữ chặt
Trong su thẳm khi nhn vo đy mắt
những yu thương luyến i lẫn gọi mời

Ta mỉm cười trong giy pht lả lơi
Thơ hay mộng nhưng mi đừng l thật
V tỉnh giấc sợ cht tnh bay mất
Người xa xi ta lặng khc cuối trời

Nụ cười ny xin giữ mi trn mi
V nh mắt nơi cửa hồn diễm tuyệt
Ta khng biết c điều g cứ ht
Muốn giang tay m lấy một dng người ....Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]