Cashews Apple


Posted by Ra m ..24..240.206 on Sep 06, 2018 at 11:55:22:

Suốt tuần qua Ra m chiến đấu với chất kịch độc từ vỏ hạt điều m Ra m nhặt từ dưới gốc cy .
C ai ngờ vỏ hạt điều c chất độc giống như poison ivey, poison oak
nghĩa l tay s xưng tấy lr^n, nng rt như hơ lựa rồi chất độc thấm vo mu chạy ra cc cnh tay, chn, mặt, tai, cổ
v ton thn xưng ln, ngứa ngy v mất ăn mất ngủ cả tuần