[thơ ma trung thu] Ma trăng mười su


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Sep 21, 2018 at 11:33:21:

Ma trăng mười su

Phải l em nhớ ma trăng mười su
Đm trung thu
Đo cc nở vng một gc tuổi em xưa

Phải l em e ấp với trăng khuya
Trăng vỡ đi
bn triền tc rối
mảng đm lng đng
vạt sương mềm
ướt đẫm
vai đm

Phải l em thng tm ht theo trăng
Đi mắt ướt
đa quỳnh hoa nở vội
thơm ngt mi đm
Anh sững lặng
Đăm đắm nhn
Bơi
với những chim bao

vẫn l em với ma trăng mười su

Phạm Chung
(tặng AK)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]