Lạc lối!


Posted by , ..24..240.206 on Oct 18, 2018 at 19:40:49:

Lời em trên phố ảo:
Chỉ là thơ thôi ấy,
đừng để hồn đi lạc
đừng nhắp chén mê say

Và anh không từng trải
lạc bước mà không hay
thơ anh từ buổi ấy
là những bước lạc loài!
biết có ngày quay lại,
hay một đời đi hoang!?

con đường mười năm cũ,
vội quá phải không em ?
anh không c̣n định hướng
con đường dài không tên

con đường em qua đó
có ǵ đáng nhớ không?
Xuân xanh qua vội quá,
chưa kịp ươm t́nh hồng

thương em đến cuối đời
em c̣n nhớ hay quên ?
phố em xa diệu vợi
anh lầm lũi buồn tênh

nhà em ở nơi đâu
hồn anh vào mê hoặc!

lạc rồi, hồn không được thả ra
Đă bao giờ em hờn giận anh hay chưa?
anh suốt kiếp mơ hồ
Hôm nay em bỏ con đường đời rồi đi mất
Đường anh đi:
em muốn biết và c̣n nhiều điều chưa biết,
biết ích ǵ khi chẳng được gặp nhau!?
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]