Giở tr


Posted by , ..24..240.206 on Dec 12, 2018 at 22:30:02:

Ci xứ mang tn "xinh ga bo"
hầu như chẳng thấy trn bản đồ
thế m đi bộ dăm ba bữa,
chửa thấm tha m chn sưng to!

Nh lồng xy cạnh vịnh đấy a,
hai chiếc to đng đn chn qua
Lan trồng c đủ cho du khch,
mường tượng như leo ni xa xa

Mai thằng Trung Cộng sang Ph Quốc
giở tr xy dựng nước non ta!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]