Bạn vong nin


Posted by Rồi như my lang thang ..115..120.170 on Jan 28, 2019 at 07:56:43:

Bạn vong nin chẳng bao giờ định trước
Mới quen nhau Đ gắn kết khn lường
Ni một cu l hiểu Nhau lun
Khỏi giải thch Đ mỉm cười hội

Bạn vong nin c thể l tri kỷ
Nghĩ điều chi cũng hợp tm đầu
Xa chẳng buồn chẳng hẹn gặp lại nhau
Nhưng hễ gặp l vui như mở hội

Bạn vong nin th c chi m vội
C bao giờ tm mnh lại xa nhau
V thời gian n c nghĩa g đu
Th khoảng cch khng gian ta no nghĩ

Bạn cơ m , Kể chi nam hay nữ
Hn chẳng khc sang ln chẳng khc cao
Xấu đẹp g cũng chẳng khc chi nhau
Th gi trẻ ta thường Qun to^t lo^t

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]