[thơ] the shadow of the heart


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Jan 30, 2019 at 08:35:49:

the shadow of the heart

-- mượn từ bi ht Cosmic Love
-- Florence + the Machine

từ ngy em lấy đi tri tim của ti
ti thnh m lo
mặt trời, mặt trăng, tinh t biến mất
khng bnh minh, khng hong hn

ẩn nu trong tim em
ti chỉ cn thấy đi mắt em lung linh
v đi mi hồng

mặt trời vẫn mọc v lặn
trăng vẫn sng
ngy vẫn tri qua
nơi tận cng tim em
đang đập chung một nhịp
cng ti

v như thế
ẩn nu trong tm ti
em m lo
nhn đời qua mắt ti
v như thế
"Ngoi phố ma Đng
đi mi em l đốm lửa hồng.
Ru đời đi nh " [*]

Phạm Chung
1/29/2019

[*] ru đời đi nh .- Trịnh Cng SơnFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]