Phương chư ơi!


Posted by RnmLT ..172..43.156 on Feb 23, 2019 at 01:13:32:

Anh như my lang thang
Chưa bao giờ cố định
Em như vầng trăng lạnh
Tỏa sng khắp nhn gian

C kẻ dng vật lạ (kpc)
Để dưới nh trăng rằm
my trở thnh hạt nước
m thầm khc trăm năm

KPC = Knh Phương Chư

vật dng để thu nạp nước hứng dưới nh trăng - dng để nấu thuốcFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]