[thơ] Lan tm


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on May 31, 2019 at 22:15:12:

NHƯ MỘT NHNH LAN TM
Tranh của ĐỖ DUY TUẤN.
--------------------------------------
Lan tm

ln non ngậm ngải tm trầm
ngắt nhnh Lan tm, lạc trần gian xưa
ngn / vạn năm (tựa giấc mơ)
thong qua, như một hạt mưa ngang trời

qua em nhặt được nụ cười
đa Lan tiền kiếp, rong chơi kiếp ny

mưa rơi, xin tạ ơn trời,
ring ta
xin tạ ơn đời :
nhnh Lan

Phạm ChungFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]