Re: Như


Posted by HTN ..66..244.39 on Jul 30, 2019 at 14:25:31:

In Reply to: Re: Như posted by Vn on Jul 23, 2019 at 10:32:11:

Vn,

Cm ơn lời khen tuyệt vời, nhưng đy khng dm nhận danh từ nh thơ, bởi v ci tiềm thức của mnh trong lnh vực nầy rất l no^ng cạn so với quần chng

Những bi thơ chỉ l nhừng k ức của đoạn đường tnh những kỉ niệm buồn trong tm thức nhừng dĩ vảng vu vơ trong tnh yu mnh viết đế tm sự với lng v đế thot khỏi với thực tế

HoiTữNhn chỉ l một bt hiệu mnh thch, hon ton khng c nghĩa su xa đối với mnh, đ l chỉ đế cho đọc giả suy tư m thi cũng nhu ci tn Vn lm cho người đọc ngẫm nghĩ về mn phi

I rarely traffic on this site, and visited at time when the heart is ringing for attention, I am not looking for sympathy nor compassion, I seldom reply due to fear of misunderstanding, thank you for enjoying and cherish my passion and please take it as only such, I hope this will relieve your wondering, and big thank you for expressing your feeling, you are in the right path of the art of escaping into the myth of feelingsFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]