Anh khng cn chc em


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Aug 03, 2019 at 00:25:45:

ngy vui như hằng năm
anh khng cn chc em, nhưng anh cn nhớ như in trong lng .
Hạ năm nay nng như thiu như đốt
mưa cũng nhiều hơn v sấm chớp rung chuyển cả khung cửa sổ, nơi anh vẫn ngồi nhn ra ngoi trời như mong đợi một điều g ngoi tầm tay .
Khi em cn nơi đy, thời gian qua nhanh lắm, mới đ m hơn mười năm đi qua!
Ru tc anh đ bạc hết cả rồi :)
Mong một ngy anh lạc đến Thin Đường c em vui sống bnh yn
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]