Re: Tc ti bạc tựa chử tnh


Posted by HTN ..66..244.39 on Aug 07, 2019 at 11:36:29:

In Reply to: Tc ti bạc tựa chử tnh posted by HoiTữNhn on Aug 07, 2019 at 11:19:06:

Tho nằm co ro trn chiếc ghế salon để tựa bức tường . Nng đắp chiếc o chong của ti khng đủ để che mnh, nằm nghing một bn để lộ ra vai v cặp đi trắng v đẹp . ng Trời đối xử tệ với chn dung nng, nhưng đ đền b lại qu tốt cho thn thể nng .Hoi lục kiếm thm mền đắp cho Tho .

Hoi v Tho đ quen từ lu nhưng chưa lần no đi đến gối chăn . Đm hm qua nng đến th Đon đ ở đy, chứ khng như mọi khi nng đ nhảy ln gường tựa st vo lưng ti để giử hơi ấm như mọi khị

Ti khng yu Tho, nhưng m ci bản tnh t kĩ của đn ng ngăn cn ti tm cch xa nng .Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]