Bỗng


Posted by HoiTữNhn ..76..197.185 on Aug 07, 2019 at 18:12:54:

Chiều nay ra phố dạo chơi
Bỗng nghe giọng ht Adele nghẹn lng
Tự dưng nước mắt lưng trng
Nhanh tay vuốt lẹ người đng phố buồn

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]