Re: Ly Rượu Buồn


Posted by Mountaineer ..107..213.208 on Aug 31, 2016 at 10:11:34:

In Reply to: Ly Rượu Buồn posted by HoiTữNhn on Aug 29, 2016 at 09:55:29:

Chời!
Muốn lm su rượu về gi
đừng đem tuổi tc để qua mắt người
cy đại thụ đứng giữa trời
chẳng buồn m lại mỉm cười với Thu

MFollow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]