[thơ] ma trăng mười su


Posted by Phạm Chung ..50..127.36 on Sep 14, 2016 at 12:57:01:


Tranh: Đỗ Duy Tuấn

ma trăng mười su

phải l em nhớ ma trăng mười su ?
đm trung thu
đo cc nở vng một gc tuổi em xưa

phải l em e ấp với trăng khuya ?
trăng vỡ đi
bn triền tc rối
mảng đm lng đng
vạt sương mềm
ướt đẫm
vai đm

phải l em thng tm ht theo trăng ?
đi mắt ướt
đa quỳnh hoa nở vội
thơm ngt mi đm
anh sững lặng
đăm đắm nhn
bơi
với những chim bao

vẫn l em với ma trăng mười su

Phạm Chung
(tặng AK)Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]