Viễn ly


Posted by B́nh Yên ..107..213.208 on Sep 15, 2016 at 16:37:06:

Sớm biết trước mây làm thân du khách
trong bao la gặp đó để đi t́m
tôi trải nghiệm bằng ḷng không oan trách
người xa rồi ngoảnh lại có buồn thêm ?

Không c̣n nhớ bến đ̣ xưa mộng ảo
một trăm năm bằng một phút yêu em
gặp gỡ tự chốn nào ta hẹn ước
hồn phiêu bồng qua các đốm sao đêm

trong một thóang cô đơn và tuyệt vọng
tâm bùng lên quên hết tự bao giờ
phá ngục tù trả lại tánh ngây thơ
hồn bỗng trải vào trong ḷng cây cỏ

sự nay đă tỏ,
tỉnh giấc cô miên,
mặt trăng, mặt trời, tinh tú c̣n nguyên,
cũng chẳng tách rời cuộc chơi thế tụcFollow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]