Tm biệnh pht sinh từ "kiến"


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Dec 06, 2019 at 10:22:10:

Khng cẩn thận th ta c thể mắc kẹt vo "kiến"
Kiến l định kiến, thnh kiến của ci nhn theo một hướng no đ, nghĩa l khng cn nằm trong trung đạo nữa!

Th dụ như ai đ dọn sang Mỹ, quyết định đời mnh thuộc về Cộng Huề - th thế l ai kia đ mắc vo "kiến", từ đ chỉ cn nhn thấy Cộng Huề l đng trong khi Dn Chủ l km cỏi lộn xộn ngay tắp lự!
Nghĩa l ngay trong cch nhn m ta biết ai đ đang bị "kiến" sai xử v từ đ sẽ l đầu mối sinh ra cc thứ tm bệnh như kỳ thị thậm ch cn sinh ra th ght!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]