Tnh đ khng tn!


Posted by Bnh Yn ..107..213.208 on Sep 19, 2016 at 05:15:01:

Tnh vốn v tnh, tnh như php lạ!
Tnh đ khng tn

Đến bao giờ anh hết yu em ?
ai nỡ lng buột miệng ra m hỏi ?
C cy tnh yu v hnh khng tả nổi,
một hm khng tắm gội nước tnh, cy sẽ ho hon!
ma Thu nơi địa đng l bỗng vng hơn,
rừng dần dần kh khc!
cy tnh thường giấu kn trn non!

tnh vốn v tnh, tnh như php lạ!
Tnh đ khng tn

Tnh như đến từ nơi khng thể đến
kết tinh rồi khng thể chia tay
người ta v tnh đnh rớt,
nn tan thnh bốn biển ngy nay
khi em dẵm hay nhặt chiếc vỏ đ mn trn bi,
trong đ cn khắc lại dấu vết nhớ mong
anh như con ốc nhỏ,
m cả đại dương

tnh vốn v tnh, tnh như php lạ!
Tnh đ khng tnFollow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]