Ngộ ra 2


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Dec 12, 2019 at 07:55:31:

Ngộ ra l nghĩa lia ta
la ra khỏi ci Ta B khổ đau
khổ đau cũng chẳng v đu,
một khi ngộ đ hồi đầu nhận ra:
khổ đau l chuyện hm qua,
khi cn ngộ nhận ta l khổ đau,
cn mong mỏi với tm cầu,
cn đầy dẫy những ước ao ở đời,
cn tm trong những cuộc chơi,
những g hạnh phc ở nơi hồng trần,
nếm vị ngon tại lưỡi mnh,
đi tm cảm thọ, ai tnh nhn gian,
khi khng nhận được: ha buồn,
ngay khi nhận được th lun lo l:
lỡ mai hạnh phc la ta,
th từ hạnh phc ha ra khổ sầuFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]