[thơ] bụi thời gian ngủ vi trn vai


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Jan 05, 2020 at 09:50:53:

bụi thời gian ngủ vi trn vai

từ chỗ ngồi ny
ta nhn mảnh vườn
qua khung cửa sổ
cy redbud
( rụng l cuối thu
v đầy hoa tm đầu xun)
hoa lan
hoa đo
tường vi
hải đường
nở / rụng theo ma

từ chỗ ny nhn qua khung cửa
thấy em
đi loanh quanh vườn
trồng hoa ny
tỉa l cy kia
trn mi em nụ cười nở rộ

từ chỗ ny qua khung cửa
ta nhn
ngy tri qua
đm tri qua

thng năm tri qua
tr nhớ ta tri qua
bụi thời gian đ ngủ vi trn vai ta
nặng trĩu

ta thật sự đ qun dần
trừ em
những ngy thng bn em vẫn mừng reo như nắng hạ
[ .. chỉ xin em hm nay đừng mặc o vng hoa
v ma thu cn rất mới ...]

xin em hy giữ gim ta những ngăn kỷ niệm đời
để khi ta qun tất cả
ngoại trừ mầu o em mặc
[những ngy đi học qua đường T Xương]
v nụ cười trn mi

Phạm Chung
(thng ging 2020)
từ tập thơ fr ikhanhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]