Yu trong kiếp nhn sinh


Posted by Mountaineer ..107..213.208 on Sep 26, 2016 at 14:20:12:

Lng ta thổn thức chơi vơi
một niềm ring mải tm người ta yu
kiếp nhn sinh chẳng bao nhiu
v thường một cuộc đ nhiều đổi thay
hoa rm tc bạc l my
tm người chưa được, my bay cuối trời
ta ngồi yn lặng một đời
bng nhn trn vch ngỡ người năm xưa
ngoi trời nh nhẹ cơn mưa
hẳn trn biển nhớ cn thừa trong my
tnh yu đ trt đong đầy
nhận hay khng cũng l đy giữa trời
sinh ra l để yu người
mưa rơi hay lệ buồn rơi thế ny ?
thế rồi my lại đường my
nắng vng lấp lnh lệ ai đầu cnh
yu người, người hy yu mnh
giọt mưa, bng nắng, gọi tnh về đyFollow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]