Đến những ai cn yu v hy vọng


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Jan 14, 2020 at 20:21:14:

Go 49ers,
Go Titans,
Go Packers,
v Go Chiefs .

Cc fans của Vikings, Texans, Seahawks v Ravens chỉ yu mỗi đội mnh th sẽ cảm thấy ma footballs đ hết, nếu yu footballs lng chợt từ bi bất ngờ v xem tiếp trong tinh thần:
"You like that ?"

Nghĩa l chưa tận thế v quả đất vẫn xoay, bốn ma vẫn tiếp tục đến rồi đi, hết đm th ngy lại đến, hết tử rồi sinh .
V yu th bất tận vậyFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]