Thay sn cam cho Honda CRV 2005 75k miles


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Jan 30, 2020 at 09:05:56:

Ngộ ra rằng Honda sau khi Mỹ nẫng đem về th cc bộ phận thay thế kh khăn hơn cc loại xe khc!
Thay c ci sn cam m mua hằng t đồ nghề cn tốn hơn đem ra tiệm cho họ thay!
Tốn thời gian nhưng đổi lại l kinh nghiệm khng nn mua xe Honda mới lm g v tự bảo quản kh khăn qu!

C lẽ sẽ mua cc loại xe classic xa xưa đơn giản dễ bảo quản :))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]