Phim Kim Doong


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 01, 2020 at 19:56:13:

xem phim Ngũ B v Lm,
năm chng v giỏi tiếng tăm lẫy lừng .
Xạ Điu: Quch Tĩnh anh hng,
Hong Dung vui nhộn qu chừng ơiii!
Thần Điu Hiệp Lữ đy rồi,
chng Dương Qu sống một đời oai phong
chng yu chỉ mỗi c Long .
xem phim C Gi Đồ Long,
chng Trương V Kỵ v cng thần kỳ
cuối cng chng chẳng thiết g,
nhưng thề chải chuốt lng mi lng my,
cho b x chứ cn ai ?
Giang Hồ Tiếu Ngạo phim di,
Hồ Xung uống rượu chẳng ai snh bằng .
Kim Doong viết giỏi qu chừng :)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]