Tam chng ngự lm fo thủ ...


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 05, 2020 at 13:41:16:

Article 1 st cnh với DEM can đảm vốt Guilty , chắc chng Mitch phải long đong trong chnh trường y như 1 kẻ bị "ben" ra khỏi tiệc tr của đảng REP kể từ hm nay :))

Cn nhị vị Indipendent st cnh m DEM kia th lm gương cho cc bc Bờm thuộc Independent biết trọng l phiếu của mnh y như 1 Independent thực sự vậy hahahahaFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]