2 Nhị vị HA v bờm bn chợ kia :)


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 06, 2020 at 10:15:33:

Đảng Dn Chủ sao khg đon đuọc l Impeachment sẻ fail bởi vi
Senate đa số l Cộng Ha ...

Dn chủ lm vạy chỉ bị thm mất măt thoi

:)) [HA]

ha ha ha ha

Họ dng impeachment như l vũ kh chống TT Trump ti đăc cử !
Họ cũng thấy l cc ứng vin DC kh thắng TT Trump
Họ lo ngại Sanders được đề cừ cho đảng DC
V ph cấp tiến đẩy ma>nh chủ nghĩa xả hội !

Đng DC in đeep trouble ! [bờm sĩ quan HQ VNCH]
----

HA hy nghĩ xem tại sao Cha sinh ra đời mặc d biết rằng sẽ bị đng đinh trn thập tự gi ?
HA hy nghĩ xem tại sao Phật Thch Ca ra đời mặc d biết rằng chng sinh kh độ ?
HA ha~y nghĩ xem tại sao ti vẫn cn post mặc d biết rằng chnh quyền chợ đang nằm trong tay "gia đnh trị" ?
----
Bc sĩ quan HQ bờm ạ,
khi stock "B Inh" thụt dưới 320 rồi tăng ln, HA đ cho rằng ti buồn v khng mua stock "B Inh" kịp khi gi n dưới 320!
Sự thật l ti chưa bao giờ mua "B Inh" stock cũng chẳng buồn hay ghen tức g với HA cả!
Thế nhưng HA vẫn vất chữ vo miệng PV cho thỏa ci tnh "suy bụng ta ra bụng người"
Ti nghĩ ngi sĩ quan cũng đang suy bụng Independent ra bụng DEM đấy hahahahaFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]