[thơ Nguyễn Thượng Đức AKA vitdong] lục bt rời


Posted by CP đọc ..50..127.36 on Sep 29, 2016 at 20:42:00:


CP xin chp lại vi bi thơ của NTD vo chợ
Thn mời cc bạn đọc để biết thơ vitdong cũng hay, đẹp v su lắng

------------------------------

Về

Về đong đếm lại tnh nhau
Đầy / vơi ?
Trn / khuyết ?
Nỗi đau ngập hồn

Đ nghe đắng mặn nụ hn
Cho nhau về tẩm liệm chn cuộc tnh

----------------------------

Trả

Trả trời đất lại cho em
Trả ti tĩnh lặng ngồi xem bng mnh
Trả nhau đ nhận cht tnh
Mốt mai c gặp ...

lm thinh mỉm cười

----------------------------

Th em lm đuốc, ng hầu

Ơi em bật tắt đn tnh
Ti thiu thn, qung ...
lao mnh v đu ?

Th em lm đuốc, ng hầu
Ti bay vo, chy, đau ...
Đầu thai,
Xong!

-------------------------------

Gặp

Gặp, đưa tay vn tc xa
Trn, hn rất nhẹ, mn qu cho nhau
Biết, đời em c thương đau
Vai, mong em cứ tựa đầu thở than

Gỉa như nước mắt c trn
Khăn, ti xin thấm để mang theo hoi
------------------------------------

Thiền

Ngồi thiền
tĩnh / động
ra / v

Thấy trong khng / c
mơ hồ dng ai

Ngn tay quấn sợi tc di
Thn thiền
Hồn vẫn miệt mi mng lung

Đm trắng đm
từ khn cng

Nghe da diết gọi
về
chung bước trần

Ngỡ dứt lng
Lạnh si, sn

Nhn tay ...
hương tc thật gần

Quẩn quanh

"Phiền Sư" Nguyễn Thượng Ddức

Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]