Chiến tranh hay huề bnh ...


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 12, 2020 at 06:11:10:

Huề bnh gi thiếu giai thừa
tha hồ cc chị "sơ cua" ngi tnh
chẳng b cho lc chiến chinh
gi thừa giai thiếu mặc tnh "chổng mng"
m go trong những ngy "Đng"

Tm lại th chiến chinh hay huề bnh g th cũng sinh chuyện v cn cn m Rương bị x lệch đi!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]