Dn miền nam xi heater


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 14, 2020 at 08:15:15:

made in China
C em gi từ Nam VN về lại Mỹ c kể lại rằng:
Ngoi đường th thoảng c kẻ trm o ma Đng, mang khẩu trang v đội mũ len
Vo nh hng xm họ mở my sưởi bằng quạt thổi hơi nng ra khắp nh để phng ngừa vi rt

Hay l dn mnh ngho khổ, tin tức th bị bưng bt cho nn nghe tin vịt vi rt khng sống nơi nng nẩy qu 25 độ C th mừng như "buồn ngủ gặp chiếu manh", thế l sng chế cch phng ngừa vi rt bằng cch mặc o thụng v mở quạt thổi hơi nng!?!
Ngay cả tay anh hng ci thế CTC co gi m sang VN cũng phải ăn ni e d để trnh mang họa vo thn v ci miệng bp xp th biết l chuyện khng vừa!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]