nhận xt bi Dr Bom bn chợ 2/18/2020


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 18, 2020 at 09:37:03:

Tớ thấy TT Trump charming and reasonable v thế tớ sẽ bỏ phiểu cho ng ! [Dr. Bom]
----
Nhận xt 1)
-----------
Dr. Bom c thể more charming than TT Chum, cn reasonable bằng TT Chum hay khng th ti cn chưa thể khẳng định!

Nhận xt 2)
-----------
Ton đảng CH đều nghĩ rằng TT Chum charming and reasonable, cộng thm cc bạn thuộc Independent m nghĩ như Dr. Bom th Chum sẽ thắng cử kỳ tới


Xưa Chu Du ngửa mặt than rằng:"Giời sinh Du sao cn sinh Lượng ?!"
nay cc bạn DC sẽ ngửa mặt than giời rằng: i u cũng l số giời định cả!

chn như con gin ma ĐngFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]