Cch ly khch qun từ VN


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 24, 2020 at 09:36:34:

TT Chum tỏ ra ngạc nhin v cng khi nghe tin Mỹ cho php dn bị Corona vi rt cắn về lại Mỹ!

Theo tin tức thng thạo do bc sĩ Đng y tại VN đang điều trị cho cc ng b tai to mặt lớn đến từ TQ v đang cư ngụ tại Bến Te th outbreak c thể bng pht bất cứ lc no!

Anh khch qun m chần chừ cho đến khi Corona ở VN bị outbreak như Nam Đại th khỏi về xứ Đin đấy nh nh nh!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]