Gạt c (2 c Q bn chợ lng)


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 24, 2020 at 09:41:31:

hm qua đọc cuốn sch EQ c đoạn viết l d khng muốn cưo8i cũng c m gn cơ mặt ra bnh cai miệng ra như ngậm ngang căn cy bt ch lm cho cơ mặt gin ra như cười để trick the brain that you are happy
cho nn hpm nay mnh đang trick my brain lol [Q ở bn chợ lng]
--
Trick the brain để lm g vậy ? Cơ mặt m gin ra th da mặt căng ra ư ?
Nếu vậy chỉ cần đọc posts của T Uyn bn đy l cười toe suốt đi (nếu hiểu)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]