Bc bom


Posted by t Uyn ..107..216.153 on Feb 25, 2020 at 12:15:06:

ha ha ha ha

Di.ch Corona trở nn trầm trọng v đe doạ ton cu :
Ga^`n 3000 ngu*o*`i banh ca`ng, khoa?ng 80,000 di'nh cu*.a !
Cc đằng cẩn thận khi travel v nhất l tụ tập những chồ đng người !

Chỉ cần 1 người bện l cả nhạ cả xm, cả lng, cả thnh phố mắc bệnh hết !

Stay safe everyone v hy vọng virus khng lan truyền qua Internet
Nha^t la` kho^ng truye^`n nhie^?m qua cho*. cho`m ho~m na`y !!
kh kh kh
----
Nhớ đeo khẩu trang v đeo găng tay khi đi tập v nh nh nh
Khi gh chợ cũng đừng h hốc miệng cười hahahaha kẻo vi rt bay thốc vo họng th khổ!!!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]