Corona sẽ biến mất 1 day


Posted by TU ..107..216.153 on Feb 28, 2020 at 09:24:53:

đ l nhời ngi TT Chum tuyn bố!
CSVN th bảo rằng Corona vi rt khng thể sống trong nhiệt độ 25oC hay nng hơn, v vậy ai chết ở VN th nhất định khng phải l do Corona đu!
AKQ th đi đi sang Wuhan ht hết vi rt vo cơ thể "độc c bất bại" của ngi ấy cho khỏi đi! Ti cho rằng AKQ th nhất định l đ v đang "Độc c" cn "bất bại" th cn phải xem AKQ c thắng được vi rt Corona hay khng ? v ngi ấy cũng đ 5 b rồi cn g !Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]