To c Q ở chợ lng bn


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 29, 2020 at 23:53:46:

hm nay mnh đi costco mua đồ về dự trữ , mua thuốc Acetaminophen
mua one a day for women thấy loại thường th khgn sale loai one a day for women 50+ th sale nn mnh du U47 cũng mua over50 lol, chẳng mấy chốc m 50 thi m uống v chắc cũng khng c hại chứ [Q bn chợ lng]
----
Ti khng cho l hại, nếu c th duy chỉ c một điều l người 47 n thuốc dnh ring cho 50+ th tinh thần v thể xc được nng cấp ln y như 50+ ngay tắp lự
hahahahaFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]