Bill Gate 2015 - are we ready for next outbreak?


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 01, 2020 at 20:23:59:

YES
từ 2016 chng ta đ tạm ready:
Medical stafts, Hospital and equipments
Nhưng đến 2020 th

Just leaned the answer is a big fat NO!
Chng ta cắt thẻo budget cho sở y tế đến tận xương tủy lun!
cứ nhn sơ vo con số khẩu trang nh nước Mỹ c l 30 triệu thay v 300 triệu (cắt thẻo 90% lun rồi)

Outbreak m xẩy ra ở Cali hay Newyork hay từ cc thnh phố lớn c phố Tu th sẽ ra sao ?
Que sera, sera
Whatever will be will be
The future's not ours to see
Que sera, sera
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]