AKQ` ở chợ lng bn kia xa tt tắp!


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 01, 2020 at 20:46:27:

hahahaah ....Mr. PV ni chnh fủ VN giấu diếm bịnh nhưn bị nhiễm vi rt COVID 19, vậy Bờm c tin mr. PV khng ? ...ahahhaa

WHO (world health Organization) phải check từng country c bao nhiu ngưỜi bị nhiễm, v đ chết để họ travel banned, or cn phng ngừa c nn travel tới chỗ hoặc countries, những nơi c nhiều người bị nhiễm ....
[AK Quen huyền]
----
Tỉ như WHO l cha mẹ,
Mỹ CHum THo l thằng đại bc
đại bc = đại ca = con giai trưởng của WHO

Tại Mỹ đ c 74 trường hợp bị ly, nhưng thằng đại bc bảo l chỉ c 15 thi h - v mai mốt vi rt tự nhin biến mất 1 cch thần kỳ đấy, dn chng yn tm!
Trong khi thằng em anh dzũng CSVN ở ngay dưới đt thằng TQ m bị chỉ c 16 mống v khỏi hẳn cả rồi - c tin được khng ?
Thằn em anh dzũng CSVN tin bố
tin = tin đon
bố = tuyn bố::

rằng vi rt chết ngay tắp lự ở nơi 25oC
cho nn chẳng ai được php chết v Corona cả!
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]