Re: 2 nhị vị AKQ` và bà Wảng thích "cải" chợ làng


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Mar 02, 2020 at 19:30:41:

In Reply to: 2 nhị vị AKQ` và bà Wảng thích "cải" chợ làng bên posted by Tú Uyên on Mar 02, 2020 at 10:55:49:

đúng thế, bố ai biết cô ta chết v́ bịnh ǵ mà các bà trong FB lại biết mới lạ á ...hahaha ...giờ hiểu tớ nói cái ǵ chưa ? ..heheheFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]