Chuyện lng


Posted by ..107..213.208 on Sep 30, 2016 at 20:07:45:

Người dặn d: lng hễ thấy chao đi
cũng c nghĩa l biết yu rồi đấy!
i chao lng v ai kia bn ấy,
rồi nhủ thầm: tai biến đ xẩy ra!

Ta hỏi lng ta, đu hỏi người ta
mnh chao đảo chứ người, no chao đảo?
rồi c đơn nơi mộng lng huyễn ảo
tự trong ta nhiều chuyện ... thế thi m!

khi lng mnh ha hợp với người ta
th cn lại chỉ khng gian ngăn cch
khng được gần, i lng buồn chất ngất
muốn khng gian nối lại khc tơ chng

chuyện: "phải lng" như thế c phải khng ?

C người cho rằng lng mnh chao đi, nghĩa l đ biết yu rồi đấy!
Như thế, mnh chao lng v một bng dng no đ ở ngoi, việc g đ xẩy ra ?

Nếu khẳng định bng dng đ ở bn ngoi th sao lng mnh ở trong lại phải chao đi ?
Nếu bng dng ở ngoi v trong lng hợp nhất, chỉ bị phn thn bởi khng gian ngăn cch th khi lng mnh chao đi c nghĩa l lng mnh v lng tha nhn c cng một thể v ho điệu!
V như thế chao lng c nghĩa l "phải lng" vậy!Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]