Bc Bom bn chợ sng nay


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 04, 2020 at 09:04:17:

ha ha ha ha

Thế m Ph Vn, G Mi, KT,.. cứ khuyn l Tu l cội phc m tnh l dy oan !?!?!?

Thấy b Warren săn tay o, la ht như đi đnh ghen l tớ ớn như ớn ch đậu th lm sao m bỏ phiếu cho bả h !
[Bc Bom huyền]
----
L do cc tay tổ Independent tr hnh xi b con Independent thứ thiệt xao nhng việc dồn phiếu cho đảng DC đy chăng ??
Khng Warren th cn cc ứng cử vin lo thnh khc cho bc chọn thay v tay tổ mị dn TT Chum m!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]