AKQ v Covid-upteen


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 06, 2020 at 13:12:14:

Ca nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam l người H Nội
[AKQ`]
----
Sao khng li chu ấy vo trong Nam bộ m cn để ngo H Nội cho lạnh phổi ?
AKQ` ra ngay H Nội ht vi rt cho chu n, xong AKQ` bay cấp tốc vo Nam c được khng ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]