[thơ] mộng dưới hoa


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Mar 09, 2020 at 00:27:49:

mộng dưới hoa

bng hoa ng xuống bn tay mộng
v mộng em cười như giấc m
........ thơ Đinh Hng ..........

bảng lảng chiều
em đi quanh vườn sau
đứng lại nhn hoa bưởi
o em trắng như hoa

khi em vo nh
dường như hoa bưởi theo sau
hương hoa lng đng

giữa đm
nằm bn em
ta mơ lạc vo vườn bưởi qu nh
thấy em ngồi yn
hoa rơi phủ kn người
(em l hoa hay hoa l em?)

buổi sng
o trắng của em xếp bn gối
phơi phới toả hương

Phạm Chung
tặng ikhanh
3/9/2020
46th Year Wedding AnniversaryFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]