Bc DG bn chợ bển


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 09, 2020 at 08:45:58:

by giờ ai m book v đi cruise, đi ra khỏi nước mỹ chắc v rẻ h ?? [DG]
----
C cặp bi trng nọ lm cho 3 M đ về hưu v cuối thng tam ny đi cruise, đi tm mask loại xịn để mua m khng tm đu ra - bn gọi nhn vin 3M xin vi ci để phng hờ lỡ tu thủy trở thnh trại t lnh đnh trn bể cả!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]