Xun như đ hết!


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 09, 2020 at 11:27:24:

Anh cứ viết để rồi anh lại xa
lời gi từ ... em đ xem chưa ?
km vi lời anh tả nắng mưa,
tm sự cuối ma yu năm trước

em c lẽ khng vo đy được,
chẳng cn xem những nt n tnh
vắng v cng sinh nhật của anh
thế l hết khng mong ngng nữa!

em ra đi, đa hoa tnh ho a
tn ma Thu cy cối phải trơ cnh
con thuyền tnh khng bến sẽ lnh đnh
hong hn xuống th chỉ cn bng tối

v anh biết một khi tnh hấp hối
cn bịn rịn trong anh chiếc l vng
ma năm ny sẽ thiếu bng Xun sang
ngy l mục th bốn ma cũng hếtFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]