bc hh chợ bn bểnnnn :)))


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 10, 2020 at 10:30:17:

Bom suy bung ta ra bung nguoi , nen moi noi phe tả (democratic) ni thế! yup...nhung neu ta (Bom) no'i toang ra ta don duoc bụng nguoi th ta la` nguoi ni dng Bom l thế ! du'ng la` ca? vu' lap mieng em ... ihihihhihi......met B thiet ....a*[hh]
----
Dr. Bom is holding PHD, master degree in martial art, lại cn l thnh vin của chợ chom hom ngay từ khi chợ sn sơ sinh cho đến khi chợ lo ha như 1 khủng long - m lại l thế ? Cho hh ni lại :)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]