What is CHINKS?


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 10, 2020 at 15:26:45:

CHINKS l TQ l lin bang tu vừa st nhập xong quận Giao Chỉ ở viễn đng thnh quận Nm dằn của giống dn giao chỉ .
Đảng CSVN giờ thnh chi bộ của đảng CSTQ cho nn hễ kinh tế TQ c bề no l chi bộ CSVN cũng bị vạ ly v quan thầy TQ sẽ đ hầu bp cổ CSVN!
AKQ` đang tạm tr tại quận lị Giao Chỉ th phải nng bị TQ, khi no ảnh về được xứ Đin th ảnh sẽ bực tức la lng chửi CHINKS ngay thi, cn by giờ th ảnh sợ vạ ly dấm!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]