C DG bn chợ ơiiiiii


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 12, 2020 at 21:08:20:

2 ngy nay coi ci python script cu?a ex-boss, fix tới fix lui, hỏi developer for help, họ chưa gip, cuối cng mnh sửa đuọc rồi ai ni viết coding vui, chứ mnh thấy nhức ci đầu ... may m chỉ sửa cht cht, chứ viết như Q, như co, chắc bỏ nghề lun LOL[DG]
----
Q dường như đ bớt viết code, chỉ fix tới fix lui (theo di th ton l lo hốt rc code của Q hay của cc developer khc)
co khch qun cũng fix tới fix lui cả chục năm m đ thnh thn code đem bn đu ?

Ni tm lại, developers tuyền l fix tới fix lui đấy DG ơiiiii! :))))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]