You are not alone (part 1)


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 12, 2020 at 23:04:54:

đy l thế giới của con người
nhưng khng chỉ c chng mnh thi
ở nơi đại địa cn vạn vật,
cỏ cy Xun đến sẽ đm chồi

Mun hoa đua nở cho ta ngăm
con ch trng nh chứ phải chơi!?
con mo quyện dưới chn rủ rỉ
cất tiếng meo meo đợi vuốt đui

Oanh vng ngoi ng ku ru rt
sc nu tm hạt dưới lưng đồi
Sống gi gn cổ "o` o" gy
mi tơ cục tc trứng vng rơi

thỏ con lấp l trong bụi cỏ
thạch sng tặc lưỡi gc tường vi
đn kiến chung vai tha mảnh kẹo
con đẩy về trước con ko lui

vi con muỗi đi bay quanh vng
vo ve du kch chiến quanh người
tiện tay ta phẩy cy quạt giấy
đuổi chng bay đi chốc lt thi

min man chạnh nghĩ loi b, lợn,
đn g cng nghệ trại chăn nui
sinh ra đại địa lm chi thế ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]