Bc lĩnh tụ AKQ` ở bn chợ ...


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 12, 2020 at 23:11:42:

2001 - al qaeda attacks World Trade Center
2008 - First US Black President
2020 - COVID - 19


What do the years (2001, 2008, 2020) share in common ?

1) bring down stock market

2) Beginning of a recession

3) CIA & US shadow Government knew in advance.
[AKQ`]
----
Nhưng m hỏi lm g những cu hỏi thừa thi ấy ?
Cu hỏi đng cn nhắc l:
Thế năm 2001, 2008 v 2020 bc lĩnh tụ đi chơi goft hay sao m khng ra tay phạt bọn ti phiệt tư bản ??Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]